نوشته‌ها

دیوان خطی امیرخسرو دهلوی

کتاب خطی چیست؟

 

کتاب خطی چیست ؟

کتاب خطی

کتاب خطی

کتاب خطی کتابی است که در قدیم برای ثبت وقایع و اطلاعات و یافته های خود بصورت دستنویس نوشته شده است. و یا اینکه از روی نسخ خطی اصلی رونوشت می شده است.

برای فروش کتاب خطی خود با کارشناس خرید مجموعه مرمتکده هنر تماس حاصل فرمایید. ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵