خریدار کتاب قدیمی خطی و نسخ خطی قدیمی و دستنوشته قدیمی

 

۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵

 

کتاب قدیمی :

کتاب قدیمی به هرنوع کتابی که در گذشته بوده باشد گفته می شود .  که یا کتاب قدیمی دستنویس و خطی می باشد یا چاپی . حال آنکه هر نوع کتاب قدیمی که خطی و دستنویس باشد چه سالم و چه آسیب دیده توسط مجموعه مرمتکده هنر خریداری می شود کتاب قدیمی ای که آسیب دیده باشد اگر ارزش علمی یا هنری داشته باشد توسط مجموعه مرمتکده هنر خریداری شده و به صورت کاملا تخصصی و علمی مرمت شده , حفظ و نگهداری می شود. لطفا جهت فروش کتاب قدیمی خود چه سالم و چه اسیب دیده با ما در تماس باشید .

کتابهای چاپ سنگی یا چاپ سربی کتاب های قدیمی هستند که از نظر معنوی دارای ارزش بسیار می باشند چرا که از روی کتاب خطی چاپ شده اند که باعث می شده کتاب خطی به تعداد زیاد تکثیر و در نزد نیاکان و اجداد ما قرار بگیرد واز علم و متن آن بهره مند شوند و تعداد آنها نسبت به دستنوشته ها بسیار بوده است پس کتاب چاپ سنگی یا چاپ سربی به تعداد زیاد و یک مرتبه خریداری می شود و به صورت تکی و جدا جدا توسط مجموعه ما خریداری نمی شود  .

فروش کتاب قدیمی خطی . برای فروش نسخ قدیمی و کتاب دستنوشته قدیمی خود با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵

خریداری کتاب قدیمی دستنویس و دستنوشته های قدیمی توسط مجموعه مرمتکده هنر ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵

برای فروش کتاب قدیمی با شماره ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵  تماس حاصل فرمایید.