خریدار کتاب قدیمی خطی و نسخ خطی دستنویس

۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵

فروش کتاب قدیمی خطی . برای فروش نسخ قدیمی خود با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵

برای فروش کتاب قدیمی با شماره ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵ تماس حاصل فرمایید.

خریداری کتاب قدیمی دستنویس توسط مجموعه مرمتکده هنر  ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵

کتاب قدیمی :

کتاب قدیمی به هرنوع کتابی که در گذشته بوده باشد گفته می شود .  که یا کتاب قدیمی دستنویس و خطی می باشد یا چاپی . کتاب های قدیمی که چاپی می باشند مدنظر ما نیست . حال آنکه هر نوع کتاب قدیمی که خطی و دستنویس باشد چه سالم و چه آسیب دیده توسط مجموعه مرمتکده هنر خریداری می شود . کتاب قدیمی ای که آسیب دیده باشد اگر ارزش علمی یا هنری داشته باشد توسط مجموعه مرمتکده هنر خریداری شده و به صورت کاملا تخصصی و علمی مرمت شده , حفظ و نگهداری می شود. لطفا جهت فروش کتاب قدیمی خود چه سالم و چه اسیب دیده با ما در تماس باشید . ۰۹۱۳۱۷۰۰۲۶۵