• عضو رسمی انجمن مجموعه داران ایران به شماره ۹۷۷۹۵۱۶۷
  • دارای مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی به شماره ۱/۹۷/۱۱۶۸۶۶ص
  • عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی بخش جلگه به شماره ۹۱/۱۷۹